logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
Systems Engineering

Systems Engineering, wat is het?

Systems Engineering beschrijft een methode voor het ontwerpen en realiseren van complexe systemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de technische- en bedrijfsdoelen van belanghebbenden, met als doel om een kwaliteitsproduct te bieden dat aan de gebruikersbehoefte voldoet (bron). 

Systems Engineering is in de jaren 50 ontstaan als gevolg van de technische vooruitgang. Projecten werden complexer door de nieuwe mogelijkheden. Een nieuw vakgebied ontstond op gebied van “systeemdenken”. Dit werd algauw Systems Engineering genoemd. In het Nederlands ook wel bekend onder de termen systeemleer en systeemkunde.

De SE standaard J-STD-016 zoals ook wij deze hanteren vindt zijn oorsprong in een Amerikaanse militaire standaard (MIL-STD-498). Het doel van deze norm was het vastleggen van afspraken voor softwareontwikkeling en -documentatie. De standaard werd in 1994 gepubliceerd en in 1998 vervangen door de J-STD-016. Belangrijke onderdelen van beide SE standaarden zijn de “Data Item Descriptions” (DID). Een DID beschrijft de inhoud van verschillende documenten. Deze documenten zorgen voor structuur en traceerbaarheid.

Systems Engineering wordt in Nederland al tientallen jaren toegepast. Rijkswaterstaat en Prorail hebben binnen de GWW-sector (Grond Weg Water) de handen ineen geslagen om samen een Leidraad op te stellen. Hiervan werd de eerste versie in 2007 gepubliceerd. NoNoA heeft op het moment van schrijven al zo’n 25 jaar ervaring met het gebruiken en toepassen van Systems Engineering.

V-model

Systems Engineering maakt gebruik van het V-model. Dit model bevat de verschillende stappen van een project. De reden dat er voor een V-model is gekozen, is het feit dat het abstractieniveau per stap veranderd (y-as). Bovenin het V-model is de abstractie het hoogst. Onderaan het V-model, in de punt, is er sprake van een zeer gedetailleerde focus. Het is belangrijk om te beseffen dat, hoewel de eerste en laatste stap qua tijd (x-as) ver van elkaar verwijderd zijn, het abstractieniveau gelijk is. Dit maakt het mogelijk om in de ontwerpfasen per abstractieniveau na te denken over de inhoud van de diverse tests die worden uitgevoerd.

Systems Engineering V-model

Projectfasen

Hoewel elk project anders is, gaat NoNoA uit van een V-model met 11 procesfasen:

 1. Aanbesteding
 2. SRA fase
 3. Voorontwerp
 4. Definitief ontwerp
 5. Uitvoeringsontwerp
 6. Bouw + voorbereiding testen
 7. FAT en IFAT fase
 8. IBS fase
 9. SAT en ISAT fase
 10. Eindtest en gebruikerstest (SIT en GIT)
 11. Openstelling (oplevering)

Systems Engineering met EASE

EASE bevat een Systems Engineering scherm die gebruikt wordt om oplossingen bij eisen te formuleren. Door de oplossingen zowel aan eisen als aan de objectenboom te koppelen wordt het voor de gebruiker eenvoudiger om overzicht te houden op de voortgang van een ontwerpdocument. Het geheel aan oplossingen kan door middel van een exportfunctie tot een kant-en-klaar document worden verwerkt.

Beheerder
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.